02862702191

Hình thực tế của sản phẩm lọc chất lỏng

Hình chụp thực tế túi lọc, lõi lọc, bình lọc túi, giấy lọc, vải lọc..giúp khách hàng tiện theo dõi, nhận dạng sản phẩm

Cung cấp hình thực tế giúp khách hàng chủ động nhận diện sản phẩm sẽ đặt hàng

BĂNG KEO 3M (USA)

XỬ LÝ DẦU TRÀN

Sludge Dewatering

SYSTEM FILTER

Air FIlter