02862702191

Bông lọc bụi, Bông lọc khí

Bông bụi từ G1-G4, Bông lọc thủy tinh

Bông dùng lọc bụi sơ cấp có cấp độ lọc G1, G2, G3, G4. Bông thủy tinh lọc bụi trần phòng sơn. Bông lọc khí, bông lọc gió máy nén khí. Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối toàn quốc, giá tốt nhất hiện nay.

Keo & Băng keo 3M

XỬ LÝ DẦU TRÀN

HĐ MÁY ÉP BÙN

VẬT LIỆU LỌC