02862702191

Giấy lọc buồng sơn, giấy lọc phòng sơn

Giấy lọc phòng sơn 2 lớp và giấy lọc buồng sơn 3 lớp

Trong các phân xưởng phun sơn lên sản phẩm, bụi sơn thất thoát và bay ra môi trường bên ngoài gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Giấy lọc phòng sơn 2 lớp và giấy lọc buồng sơn 3 lớp giúp hấp thụ triệt để bụi sơn. Giấy lọc buồng sơn có kích thước 1x10m được sử dụng rộng rãi. Cung cấp rất nhiều loại giấy lọc chuyên dùng trong phòng sơn để đảm bảo chất lượng không khí trong phòng sơn đảm bảo hiểu quả trong quá trinh lọc

TIN TỨC ĐÔNG CHÂU

trang thông tin tin tức online cập nhật liên tục của đông châu

XỬ LÝ DẦU TRÀN

BÔNG LỌC BỤI

MÀNG LỌC RO

banner màng lọc công nghiệp đông chấu

TẤM LỌC KHÍ