02862702191

Khung túi lọc khí hiệu quả

Khung túi lọc khí hiệu quả sẵn với khung mạ kẽm, hộp nhôm, nhựa hay khung bằng thép không gỉ.

Khung túi lọc khí hiệu quả

  • Mã SP:KHung lọc túi

Khung túi lọc khí hiệu quả

Tính năng

- Khung túi lọc khí hiệu quả phân loại G4 ~ F8 để chọn lựa cho phù hợp. 

- Khung túi lọc khí hiệu quả sử dụng một thông lượng cao, vải sợi hóa học đặc biệt như một bộ lọc kháng thấp, công suất  giữ bụi cao.

- Khung túi lọc khí hiệu quả sẵn với khung mạ kẽm, hộp nhôm, nhựa hay khung bằng thép không gỉ.

Khung lọc khí bằng túi

Ứng dụng

- Khung túi lọc khí hiệu quả túi sợi tổng hợp cho hệ thống lọc không khí nói chung, được sử dụng chủ yếu trong ngành điện tử, sinh học, dược phẩm, máy móc, dụng cụ, ánh sáng và các ngành công nghiệp như hóa dầu, vi sinh học, lên men ...

khung lọc túi

Thông số kỹ thuật

Kích thước

Túi   số

Diện tích lọc

 (M 2 )

Đặc điểm kỹ thuật hiệu quả áp ban đầu (Pa) @ lưu lượng khí (m3/h)

Chiều rộng chiều cao × × chiều sâu (mm)

G4 (30 ~ 35%)

F5 (40 ~ 45%)

F6 (60 ~ 65%)

F7 (80 ~ 85%)

F8 (90 ~ 95%)

592 × 592 × 600

8

6.5

27 @ 3400

38 @ 3400

58 @ 3400

68 @ 3400

98 @ 3400

592 × 592 × 558

6.1

29 @ 3400

41 @ 3400

62 @ 3400

73 @ 3400

104 @ 3400

592 × 592 × 450

4.9

36 @ 3400

51 @ 3400

77 @ 3400

91 @ 3400

98 @ 2550

592 × 592 × 381

4.2

42 @ 3400

59 @ 3400

90 @ 3400

106 @ 3400

114 @ 2550

592 × 592 × 300

3.4

52 @ 3400

73 @ 3400

111 @ 3400

98 @ 2550

141 @ 2550

592 × 592 × 600

6

5.0

35 @ 3400

50 @ 3400

76 @ 3400

89 @ 3400

96 @ 2550

592 × 592 × 558

4.7

38 @ 3400

53 @ 3400

81 @ 3400

94 @ 3400

102 @ 2550

592 × 592 × 450

3.8

47 @ 3400

65 @ 3400

100 @ 3400

88 @ 2550

126 @ 2550

592 × 592 × 381

3.3

54 @ 3400

75 @ 3400

86 @ 2550

101 @ 2550

145 @ 2550

592 × 592 × 300

2.6

68 @ 3400

95 @ 3400

109 @ 2550

85 @ 1700

123 @ 1700

490 × 592 × 600

6

4.9

36 @ 3400

51 @ 3400

77 @ 3400

90 @ 3400

98 @ 2550

490 × 592 × 558

4.6

38 @ 3400

54 @ 3400

82 @ 3400

96 @ 3400

104 @ 2550

490 × 592 × 450

3.7

48 @ 3400

67 @ 3400

102 @ 3400

90 @ 2550

130 @ 2550

490 × 592 × 381

3.2

55 @ 3400

78 @ 3400

89 @ 2550

104 @ 2550

150 @ 2550

490 × 592 × 300

2.6

68 @ 3400

95 @ 3400

109 @ 2550

85 @ 1700

123 @ 1700

490 × 490 × 600

5

3.5

38 @ 2550

53 @ 2550

81 @ 2550

95 @ 2550

137 @ 2550

490 × 490 × 558

3.3

40 @ 2550

57 @ 2550

86 @ 2550

101 @ 2550

148 @ 2550

490 × 490 × 450

2.7

49 @ 2550

67 @ 2550

105 @ 2550

82 @ 1700

118 @ 1700

490 × 490 × 381

23

58 @ 2550

81 @ 2550

82 @ 1700

96 @ 1700

139 @ 1700

490 × 490 × 300

1.8

74 @ 2550

67 @ 1700

105 @ 1700

123 @ 1700

89 @ 850

287 × 592 × 600

4

3.2

27 @ 1700

38 @ 1700

58 @ 1700

68 @ 1700

98 @ 1700

287 × 592 × 558

3.0

29 @ 1700

41 @ 1700

62 @ 1700

73 @ 1700

104 @ 1700

287 × 592 × 450

24

36 @ 1700

51 @ 1700

77 @ 1700

91 @ 1700

98 @ 1275

287 × 592 × 381

21

42 @ 1700

59 @ 1700

90 @ 1700

106 @ 1700

114 @ 1275

287 × 592 × 300

1.7

52 @ 1700

73 @ 1700

111 @ 1700

98 @ 1275

141 @ 1275

287 × 592 × 600

3

2.5

35 @ 1700

50 @ 1700

76 @ 1700

89 @ 1700

96 @ 1275

287 × 592 × 558

23

38 @ 1700

53 @ 1700

81 @ 1700

94 @ 1700

102 @ 1275

287 × 592 × 450

1.9

47 @ 1700

65 @ 1700

100 @ 1700

88 @ 1275

126 @ 1275

287 × 592 × 381

1.6

54 @ 1700

75 @ 1700

86 @ 1275

91 @ 1275

145 @ 1275

287 × 592 × 300

1.3

68 @ 1700

95 @ 1700

109 @ 1275

85 @ 850

123 @ 850


⇒ Khung lọc khí Camfil

⇒ Khung lọc khí thô

⇒ Khung lọc khí Medium

⇒ Khung lọc khí tinh HEPA

⇒ Khung lọc thô Koch

⇒ Khung lọc tinh Koch

⇒ Khung HEPA Koch

⇒ Khung lọc khí thô AAF

⇒ Khung lọc khí tinh AAF

⇒ Khung lọc HEPA, ULPA AAF

Đại Lý phân phối Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc sợi quấn Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 

Hotline 0934 062 768    Tel: 02862702191, 02862979478

 

lõi lọc sợi quấn công ty đông châulõi lọc nén công ty môi trường đông châu

Lõi lọc nén và Lõi lọc Aqua Hàn Quốc

 

 

 

 

TEL: 02862702191  - 02862979478

Email: lienhe@dongchau.net

 

BĂNG KEO 3M (USA)

XỬ LÝ DẦU TRÀN

BÔNG LỌC BỤI

TUYỄN DỤNG 2019

tuyển dụng kinh doanh công ty môi trường đông châu 2019

TẤM LỌC KHÍ