02862702191

Bình Composite, bình lọc tổng

Bình Composite, bình chứa pentair, bồn chứa than, cát , sỏi, vật liệu lọc nước sạch

Bình lọc tổng là bình chứa vật liệu dùng trong nhu cầu xử lý nước tại các tòa nhà, dân dụng, bệnh viện, khu công nghiệp những nơi cần thiết bị xử lý nước tập trung gọn nhẹ phù hợp với nhiều mục đích.

BĂNG KEO 3M (USA)

XỬ LÝ DẦU TRÀN

BÔNG LỌC BỤI

BĂNG KEO 3M

TẤM LỌC KHÍ