02862702191

Túi lọc nước mắm hiệu quả

Túi lọc nước mắm hiệu quả chất liệu Polyester

Túi lọc nước mắm hiệu quả

Túi PE lọc nước mắm làm từ 100% Polyester nguyên liệu nhập từ Mỹ. Sản phẩm của Universal Singapore. Chất liệu PE đạt tiêu chuẩn FDA dùng trong ngành thực phẩm. Sản phẩm được cung cấp cho các cơ sở sản xuất nước mắm nổi tiếng tại Phú Quốc.


Mã sản phẩm Túi lọc PP Polypropylen của Universal Singapore

Túi lọc PP Polypropylen size 1

 • PO-0.5-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 0.5 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PO-1-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 1 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PO-5-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 5 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PO-10-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 10 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PO-25-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 25 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PO-50-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 50 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PO-75-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 75 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PO-100-P1H: Túi lọc PP Polypropylen 100 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

Túi lọc PP Polypropylen size 2

 • PO-0.5-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 0.5 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PO-1-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 1 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PO-5-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 5 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PO-10-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 10 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PO-25-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 25 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PO-50-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 50 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PO-75-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 75 micron size 1 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PO-100-P2H: Túi lọc PP Polypropylen 100 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

Mã sản phẩm Túi lọc PE Polyester của Universal Singapore

Túi lọc PE Polyester size 1

 • PE-0.5-P1H: Túi lọc PE Polyester 0.5 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PE-1-P1H: Túi lọc PE Polyester 1 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PE-5-P1H: Túi lọc PE Polyester  5 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PE-10-P1H: Túi lọc PE Polyester 10 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PE-25-P1H: Túi lọc PE Polyester 25 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PE-50-P1H: Túi lọc PE Polyester 50 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PE-75-P1H: Túi lọc PE Polyester 75 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm
 • PE-100-P1H: Túi lọc PE Polyester 100 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

Túi lọc PE Polyester size 2

 • PE-0.5-P2H: Túi lọc PE Polyester 0.5 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PE-1-P2H: Túi lọc PE Polyester 1 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PE-5-P2H: Túi lọc PE Polyester  5 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PE-10-P2H: Túi lọc PE Polyester 10 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PE-25-P2H: Túi lọc PE Polyester 25 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PE-50-P2H: Túi lọc PE Polyester 50 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PE-75-P2H: Túi lọc PE Polyester 75 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 • PE-100-P1H: Túi lọc PE Polyester 100 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm
 

Thông tin bình lọc túi khác

Túi lọc sử dụng trong bình lọc túi

⇒ Các túi lọc nước mắm

⇒ Các túi lọc chất lỏng, hóa chất khác

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

 

 

 

băng keo 3M đông châu

bình lọc thô dùng túi công nghiệp

TIN TỨC ĐÔNG CHÂU

trang thông tin tin tức online cập nhật liên tục của đông châu

XỬ LÝ DẦU TRÀN

BÔNG LỌC BỤI

TUYỄN DỤNG 2019

tuyển dụng kinh doanh công ty môi trường đông châu 2019

TẤM LỌC KHÍ