02862702191

Sản phẩm lọc chất lỏng

Túi lọc pe, vải lọc, bình lọc túi, lõi lọc nén, lõi lọc tinh, lõi lọc sợi quấn. Vật liệu lọc màng ro, than hoạt tính lọc nước

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối sản phẩm lọc chất lỏng toàn quốc