02862702191

Màng RO Dow áp cao BW30 4040

Công ty Môi trường Đông Châu phân phối màng RO công nghiệp BW30 4040 áp cao

Ngày đăng: 16-11-2016

948 lượt xem

Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Đông Châu phân phối màng RO Công nghiệp Dow Filmtec

Màng RO Dow BW30 4040 áp cao

Sản xuất tại Mỹ

Ứng dụng: lọc nước trong sản xuất công nghiệp

Màng RO Công nghiệp Dow 4040 áp cao

Màng RO công nghiệp Filmtec Dow

Màng RO Công nghiệp của Dow

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

giải pháp lọc khí công nghiệp

sản phẩm phòng sạch đông châu

banner sản phẩm lọc khí đông châu

banner trách nhiệm công ty đông châu