02862702191

Thông báo các thông tin quan trọng của Đông Châu ra bên ngoài

Thông báo các chương trình chăm sóc khách hàng, họp báo công bố thông tin sản phẩm mới, thay đổi nhân sự, Nghỉ Lễ, du lịch, tặng quà tri ân khách hàng

Chuyên mục Thông báo giúp khách hàng và đối tác tiếp cận một cách nhanh chóng hoạt động của Sản Phẩm Lọc Đông Châu, chủ động hơn trong việc giao dịch