02862702191

Màng RO Dow LCHR 4040

Dow LCHR-4040 thương mại, tỷ lệ loại bỏ lớn, sử dụng tiên tiến vật liệu màng RO Dow, chất lượng nước tốt hơn.

Màng RO Dow LCHR 4040

Màng RO Dow LCHR 4040 để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của khách hàng trong các ứng dụng, từ việc sản xuất nước tinh khiết cao để đạt được một hệ thống chi phí tổng thể thấp

• Dow LCLE-4040 có quy mô lớn thương mại, yếu tố màng năng lượng thấp 4-inch, việc sử dụng các ứng dụng công suất thấp, phát triển công nghệ độc quyền chất lượng nước kém trong việc cung cấp nước, điều kiện áp suất vận hành thấp của công việc.

• Dow LCHR-4040 thương mại, tỷ lệ loại bỏ lớn, sử dụng tiên tiến vật liệu màng RO Dow, chất lượng nước tốt hơn.

Đặc điểm màng RO Dow LCHR 4040

Sản phẩm

Thiết bị số khô (ướt)

Diện tích hiệu quả Ft2 (m2)

Lưu lượng GPD (m3 / d)

Tỷ lệ loại bỏ Cl-%

Khử mặn ổn định Cl-%

LCHR-4040

343.771 / (343.770)

94 (8.7)

2900 (11)

99,5

99.7

1. Màng RO Dow LCHR 4040 sản xuất nước khử muối và kiểm tra các điều kiện: 2,000ppm NaCl ; 77 ℉ (25 ℃) ; tốc độ hồi phục 15% ; pH 8 ;  LCHR áp dụng áp 225psig (15.5bar);

2. Biến động lưu lượng của +/- 15% của một yếu tố duy nhất;

3. Các diện tích màng hiệu quả sẽ có trong cộng hoặc trừ đi 3 % trong giá trị nhất định.

 Kích thước

Sản phẩm

Phục hồi %

Kích thước - inches (mm) 1 inch= 25.4mm

A

B

C

D

LCHR-4040

15

40 (1016)

1,05 () 25,7

0.75 (19)

3.9 (99)

Điu kiện sử dụng

 

Màng RO Dow LCHR 4040 chất liệu................................................... màng polyamide

 

Màng RO Dow LCHR 4040 nhiệt độ hoạt động............................................. 45 ℃ (113 ℉)

 

Màng RO Dow LCHR 4040 áp suất vận hành ............................................. 600psi (41bar)

 

Màng RO Dow LCHR 4040 áp lực chênh lệch................................................ 15psi (1.0bar)

 

Màng RO Dow LCHR 4040 pH liên tục............................................. 2-11 pH

 

Màng RO Dow LCHR 4040 pH làm sạch................................. 1-13

 

Màng RO Dow LCHR 4040 lưu lượng nước ................................. 16gpm (3.6m3 / h)

 

Chỉ số ô nhiễm nước SDI .......................................... 5

 

Độ đục ................................................... 1NTU

 

Clo tự do Tolerance c ................................................ <0.1ppm

 

 Khi pH> 10, nhiệt độ của các hoạt động liên tục của 35ºC (95ºF);

 

Điu kiện làm sạch

 

Trong thời gian hoạt động bình thường, các phần tử màng thẩm thấu ngược sẽ bị nhiễm vi sinh vật trong các bụi bẩn vô cơ, các hạt keo và các chất hữu cơ hòa tan. 

Trong thời gian hoạt động của các chất ô nhiễm lắng đọng trên bề mặt màng, dẫn đến giảm khả năng loại bỏ muối hoặc chất lượng nước xấu đi. Khi các điều kiện sau đây xảy ra, chúng ta cần phải làm sạch các phần tử màng:

* Sản xuất nước tiêu chuẩn giảm hơn 10% .

* Chuẩn hóa giữa các đầu vào và nồng độ nước tăng 15%

* Tiêu chuẩn hóa thông qua tỷ lệ muối tăng hơn 5% hoặc nhiều hơn của tiêu chuẩn (tham khảo) 

Một số hóa chất rửa màng và chống cáu cặn màng RO

STT Tên Hóa chất    

Ứng Dụng

1

 

Hypersperse MDC 220                                           

Chống ăn mòn cáu cặn cho hệ thống màng lọc, kiểm soát các thành phần CaCO3, CaSO4, BaSO4, SrSO4. Hiệu quả trên khoảng pH rộng, sử dụng cho nước có chứa nhôm oxit và sắt oxit
2 Hypersperse MSI300

Chống ăn mòn cáu cặn cho hệ thống màng lọc, được sử dụng cho nước chứa nhiều Silica

 

3 Biomate MBC2881

Giảm tốc độ tăng trưởng của vi khuẩn và sự tích tụ chất nhòn trên bề mặt màng

 

4 Kleen MCT103

Tẩy cáu cặn vô cơ, loại bỏ các Hydroxide kim loại, CaCO3 và một số chất bẩn vô cơ khác

 

5 Kleen MCT 511

Tẩy cáu cặn hữu cơ, loại bỏ chất hữu cơ, bùn và các thành phần khác từ Polysunfone, Flourocarbon

 

 

Tương quan dung dịch hóa chất Cullian và dung dịch rửa màng RO của GE

Hóa chất Culligan Guard 50M02 hoặc Scale Guard 50M20 tương đương dung dịch Hypersperse MD220

Hóa chất Culligan Scale Guard 50M30 tương đương Hypersperse MSI300 của GE

Hóa chất Culligan Bio Guard 52M02 tương đương Biomate MBBC 2881 của GE

Hóa chất Culligan Bio Guar 40H16 tương đương Biomate MBC781

Hóa chất Culligan Clean Guard 51M17 tương đương Kleen MCT103

Hóa chất Culligan Clean Guard 51M16 hoặc Clean Guar 51M09 tương đương Clean Guard 51M02 Kleen MCT511 

Tương quan dung dịch Culligan và dung dịch rửa màng RO của NALCO
Dung dịch Culligan Dcale Guard 50M02 hoặc Scale Guard 50M20 tương đương Permatreat PC-1191T

Dung dịch Culligan Bio Guar 40H16 tương đương Permaclean PC-11

Dung dịch Culligan Clean Guar 51M17 hoặc Clean Guard 51M02 tương đương Permaclean PC-77
 

Dung dịch Culligan dùng cho Boiler (Nồi hơi)

Ba loại hóa chất của Culligan kết hợp bảo vệ nồi hơi

Dung dịch Culligan Corro Guard 10B02: Chống ăn mòn trong lò hơi

Dung dịch Culligan Scale Guard 11B16: Chống cáu cặn và mảng bám trong lò hơi

Dung dịch Cullian Corro Guard 14B22: Chống ăn mòn bộ gia nhiệt và đường ống

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

sản phẩm lọc dầu thủy lực công nghiệp

băng keo 3M đông châu

bình lọc thô dùng túi công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu