02862702191

Phòng sạch

Những sản phẩm chỉ sử dụng trong phòng sạch và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến phòng

Công ty Môi Trường Đông Châu cung cấp nhiều dòng sản phẩm phục vụ cho phòng sạch, uy tính và chất lượng. Các sản phẩm tiêu chuẩn phòng sạch là sản phẩm không thể thiếu với các nhà máy

BĂNG KEO 3M (USA)

XỬ LÝ DẦU TRÀN

Sludge Dewatering

SYSTEM FILTER

Air FIlter