02862702191

Vải lọc

Vải lọc chất lỏng PE, PP, vải dệt NMO

Vải lọc chất lỏng như bia, sữa, trà, sơn, dầu ăn, mật rỉ đường, ực in, cặn, hóa chất...Vải lọc với cấp độ từ 0.5 đến 100 micron giúp loại bỏ sạch cặn hiệu quả. Vải lọc được sử dụng dạng tấm lớn hoặc may thành túi nhỏ.

BĂNG KEO 3M (USA)

XỬ LÝ DẦU TRÀN

BÔNG LỌC BỤI

BĂNG KEO 3M

TẤM LỌC KHÍ