02862702191

Lưới lọc Inox

Lưới lọc inox dạng cuộn và Lưới lọc inox dạng miếng tròn SS314, SS316

Công ty Môi trường Đông Châu cuing cấp: Lưới inox lọc thực phẩm, lưới inox lọc sơn, lưới inox lọc nước nuôi thủy sản, lưới inox lọc hóa chất, lưới inox lọc cặn và lưới inox chống muỗi