02862702191

Hệ thống nước uống 3M FF100 lưu ý

Hệ thống nước uống 3M FF100 được dự định để sử dụng trong việc lọc nước uống ở nhà và cho một số mục đích khác.

Ngày đăng: 29-12-2015

1,508 lượt xem

Hệ thống nước uống 3M FF100 thông số

Thông tin an toàn

- Đọc, hiểu, và làm theo tất cả các thông tin an toàn chứa trong các hướng dẫn trước khi lắp đặt và sử dụng hệ thống nước uống 3M FF100.

- Giữ lại hướng dẫn để tham khảo trong tương lai.

 

Mục đích sử dụng

Hệ thống nước uống 3M FF100 được dự định để sử dụng trong việc lọc nước uống ở nhà và cho một số mục đích khác.

- Mô hình 3M FF100 được lắp đặt tại các điểm sử dụng và thường được lắp đặt dưới bồn rửa.

- Hệ thống phải được lắp đặt như quy định trong hướng dẫn lắp đặt.

 

Thận trọng

- Để giảm nguy cơ do ngộ độc các chất ô nhiễm: không sử dụng với nước đó là vi sinh vật không an toàn hoặc chất lượng không rõ mà không khử trùng thích hợp trước hoặc sau khi đi qua hệ thống.

Hệ thống nước uống 3M FF100 chứng nhận cho giảm nang sán có thể được sử dụng trên các nước khử trùng có thể chứa nang sán.

- Hệ thống nước uống 3M FF100 giảm thiểu rủi ro với một điện áp nguy hiểm do một trình lắp đặt khoan thông qua hệ thống dây hiện có.

Hệ thống nước uống 3M FF100 không lắp đặt hệ thống dây điện gần đường ống này khi chọn vị trí để gắn kết.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

giải pháp lọc khí công nghiệp

sản phẩm phòng sạch đông châu

banner sản phẩm lọc khí đông châu

banner trách nhiệm công ty đông châu