02862702191

Thuốc diệt nấm Biomate MBC2881

Thuốc diệt nấm Biomate MBC2881 hiệu quả làm giảm sự hình thành của các màng cản trở khác nhau trên bề mặt của sự phát triển của vi khuẩn và các chất nhờn sinh học.

Thuốc diệt nấm Biomate MBC2881

Thuốc diệt nấm Biomate MBC2881

Các tính năng: 
 

1, Thuốc diệt nấm Biomate MBC2881 hiệu quả làm giảm sự hình thành của các màng cản trở khác nhau trên bề mặt của sự phát triển của vi khuẩn và các chất nhờn sinh học. 
 

2, Thuốc diệt nấm Biomate MBC2881 rất thích hợp cho màng chất liệu polyethylene và màng polyamide PVDF . 
 

3, Xử lý trong vòng 30 phút để có được kết quả tốt. 
 

4, Thuốc diệt nấm Biomate MBC2881 làm sạch sau khi sử dụng với Kleen MCT442 , Kleen  MCT882 hoặc Kleen MCT511 , có thể tăng cường hiệu quả của Biomate  MBC881.

Mục đích
 

Thuốc diệt nấm Biomate MBC2881 là loại thuốc diệt nấm là kết quả của EPA đăng ký khuẩn không clo để làm sạch màng thẩm thấu ngược ( RO ) và siêu lọc ( hệ thống UF ). 

Thuốc diệt nấm Biomate MBC2881 có thể được liên tục thêm vào các hệ thống nước. Các thuốc diệt nấm Biomate MBC881 và GE Betz sử dụng kết hợp với các phương pháp xử lý khác cung cấp các công thức làm sạch có thể làm sạch màng hiệu quả hơn và giảm tần số làm sạch.

Ứng dụng
 

Thuốc diệt nấm màng RO, UF Biomate MBC2881 có thể nhanh chóng kiểm soát các vi sinh vật, thủy phân các hợp chất tự nhiên có độc tính thấp, PH cao và nhiệt độ cao có thể đẩy nhanh quá trình này. 

Hơn nữa, thuốc diệt nấm Biomate MBC2881 có thể nhanh chóng làm giảm các sulfua và sulfat. Thuốc diệt nấm màng RO, UF Biomate MBC2881 chỉ có thể được sử dụng trong sản xuất công nghiệp, không thể được sử dụng trong màng thấm hệ nước không thể được tiêm vào người hoặc động vật.

Liều lượng và sử dụng
 

1. Liều dùng: 
 

Đề xuất cho hầu hết hệ thống RO  sử dụng một lần một tuần, thời gian xử lý thuốc diệt nấm trong 30 phút khi hệ thống đang chạy. 
 

2, Liều lượng điển hình là: 
 

Trực tiếp dùng thuốc liên tục: 4-8ppm
 

Liên tục dùng thuốc trực tiếp: 100-400ppm
 

Sau khi làm sạch sản phẩm khác, sản phẩm làm sạch ngay lập tức với các hệ thống màng: 400 ppm

Chất liệu tương thích: 
 

Thuốc diệt nấm màng RO, UF Biomate MBC2881 lưu trữ, chuẩn bị nên sử dụng thiết bị chống ăn mòn.

Một số hóa chất rửa màng và chống cáu cặn RO

STT Tên Hóa chất    

Ứng Dụng

1

 

Hypersperse MDC 220                                           

Chống ăn mòn cáu cặn cho hệ thống màng lọc, kiểm soát các thành phần CaCO3, CaSO4, BaSO4, SrSO4. Hiệu quả trên khoảng pH rộng, sử dụng cho nước có chứa nhôm oxit và sắt oxit
2 Hypersperse MSI300

Chống ăn mòn cáu cặn cho hệ thống màng lọc, được sử dụng cho nước chứa nhiều Silica

 

3 Biomate MBC2881

Giảm tốc độ tăng trưởng của vi khuẩn và sự tích tụ chất nhòn trên bề mặt màng

 

4 Kleen MCT103

Tẩy cáu cặn vô cơ, loại bỏ các Hydroxide kim loại, CaCO3 và một số chất bẩn vô cơ khác

 

5 Kleen MCT 511

Tẩy cáu cặn hữu cơ, loại bỏ chất hữu cơ, bùn và các thành phần khác từ Polysunfone, Flourocarbon

 

 

Tương quan dung dịch hóa chất Cullian và dung dịch rửa màng RO của GE

Hóa chất Culligan Guard 50M02 hoặc Scale Guard 50M20 tương đương dung dịch Hypersperse MD220

Hóa chất Culligan Scale Guard 50M30 tương đương Hypersperse MSI300 của GE

Hóa chất Culligan Bio Guard 52M02 tương đương Biomate MBBC 2881 của GE

Hóa chất Culligan Bio Guar 40H16 tương đương Biomate MBC781

Hóa chất Culligan Clean Guard 51M17 tương đương Kleen MCT103

Hóa chất Culligan Clean Guard 51M16 hoặc Clean Guar 51M09 tương đương Clean Guard 51M02 Kleen MCT511 

Tương quan dung dịch Culligan và dung dịch rửa màng RO của NALCO
Dung dịch Culligan Dcale Guard 50M02 hoặc Scale Guard 50M20 tương đương Permatreat PC-1191T

Dung dịch Culligan Bio Guar 40H16 tương đương Permaclean PC-11

Dung dịch Culligan Clean Guar 51M17 hoặc Clean Guard 51M02 tương đương Permaclean PC-77
 

Dung dịch Culligan dùng cho Boiler (Nồi hơi)

Ba loại hóa chất của Culligan kết hợp bảo vệ nồi hơi

Dung dịch Culligan Corro Guard 10B02: Chống ăn mòn trong lò hơi

Dung dịch Culligan Scale Guard 11B16: Chống cáu cặn và mảng bám trong lò hơi

Dung dịch Cullian Corro Guard 14B22: Chống ăn mòn bộ gia nhiệt và đường ống

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng

sản phẩm lọc dầu thủy lực công nghiệp

băng keo 3M đông châu

bình lọc thô dùng túi công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu